TRADUCCIONS GENERALS, JURADES, CREATIVES, LOCALITZACIÓ, EDICIÓ, REVISIÓ I CORRECCIÓ ORTOTIPOGRÀFICA EN LES LLENGÜES SEGÜENTS:

LLENGUA D’ORIGEN:


ANGLÈS

FRANCÈS

CATALÀ

LLENGUA DE DESTÍ:


ESPANYOL

CATALÀ

AQUEST SÓN NOMÉS ALGUNS DELS DOCUMENTS QUE TRADUEIXO, PER LA QUAL COSA, SI NO TROBA EL SEU, NO DUBTI EN PREGUNTAR-ME.

GENERALS, COMERCIALS, TÈCNIQUES

Presentacions, actes de reunions, informes, guies per a usuaris, documents tributaris, bancaris, contractes, acords, informes anuals, sobre medi ambient, maquinària…

MARKETING

Turisme, viatges, menús, informació hotelera…

CREATIVES

Literatura (juvenil, llibres infantils, biografies, ficció…).

Llibres traduïts:

  • «Les jeunes mariés», de l'autora franc-canadenca Agnès Ruiz (francès-espanyol)
  • «Les aventures phantomatiques de Lord McSpirit et de son Valet O’Ghost», d'Agnès Ruiz (francès-espanyol)
  • «Beginners Quick and Easy Guide to Making Money in Agriculture» de l'Alex Nkenchor Uwajeh (anglès-espanyol)

ALTRES SERVEIS

LOCALITZACIÓ

La localització s’hauria d’aplicar en tots els casos per tal d’aconseguir traduccions naturals i fresques. Com a nativa, puc realitzar aquest treball tant en espanyol com en català. Quan encarregui la seva traducció, asseguri’s de fer-ho amb un professional amb un profund coneixement tant de la llengua com de la cultura, religió, modismes, humor, etc. per tal de transmetre el significat del missatge escrit en la llengua original a la llengua de destí; si el professional és, a més, creatiu, aconseguirà que el document traduït resulti atractiu i interessant. Ha trobat a la persona adequada per fer-ho!!!

TRADUCCIONS JURADES

Si necessita una traducció oficial de qualsevol document, estic autoritzada a fer-ho pel Ministeri d’Afers Exteriors espanyol i, a més, li ho puc enviar a qualsevol lloc del món on el necessiti.

EDICIÓ I REVISIÓ

Realitzo també la revisió dels textos traduïts a la llengua de destí per garantir la seva correcció. Si necessita una segona opinió, puc editar i revisar els textos traduïts acarant-los amb l’original, amb l’objectiu d’assegurar que no s’hagi perdut ni afegit res durant el procés (revisió), garantint que no n’hi hagi errades de traducció ni ortogràfiques (correcció ortotipogràfica) i que la gramàtica, l’estil i el registre utilitzats siguin els adequats (edició).

Encara que el ritme de traducció varia d’un text a un altre depenent de la seva complexitat, a continuació té una guia orientativa que li pot resultar útil sobre les tasques anteriorment descrites:

Tarifa horària:
TEXTPARAULES/HORATARIFES
Complex (tècnic)2.00035€
Senzill (no tècnic)4.00025€

HA TREBALLAT AMB MI? 

Li agradaria escriure un comentari?

Nom *

Adreça electrònica *

Empresa

Comentari *

TERMES I CONDICIONS

1) Acord de serveis

Si us plau, llegeixi el document adjunt i, si està d’acord, només l’ha de signar, enviar-me’l i li ho tornaré signat per la meva part a l’adreça que vostè m’indiqui.

2) Acord de confidencialitat

Si us plau, llegeixi el document adjunt i, si està d’acord, el signaré i li ho enviaré a l’adreça que vostè m’indiqui.